Yhteystiedot

Nurmijärven Autoalantyöntekijät ry. AKT os. 091

Syyskokouksessa la 27.10.2018 Nummenpään Metsästysmajalla vuodelle 2019 valittu toimikunta:


Färm Anu, pj, p. 040 567 2770
email: anu.farm(at)gmail.com

Virolainen Mika, sihteeri
Lähde Olli
Makkonen Reijo
Juntheikki Olli-Pekka
Tilk Priit
Stenius Leena

1.vara Kilpijärvi Jarmo
2.vara Malino Markku
3.vara Virolainen Mika
4.vara Nordström Mico

Toiminnantarkastajat Junttila Ilona ja Paananen Kalle
Varalla Junttila Jarmo ja Ollikainen Kari

 

Ota yhteyttä